BÀI HỌC TRỰC QUAN ĐỂ DẠY TRẺ KỸ NĂNG TỰ CHĂM SÓC

Học các công việc tự chăm sóc mới như tự mặc quần áo cần phải có thời gian và luyện tập. Một bài học trực quan về cơ bản là một chuỗi các hình ảnh chỉ ra các bước cần thiết để hoàn thành một công việc.

Phân nh mt công vic t chăm sóc thành nhiu bước (mt quá trình còn được gi là phân tích công vic) s làm cho con ca bn làm theo d hơn khi bn bt đu dy con cách thc hin. Là người ln, chúng ta đôi khi quên là có bao nhiêu bước trong mt công vic vì chúng ta thc hin công vic này t lâu lm ri. Hãy ly ví d ca vic “đánh răng”. đây ch có mt vài bước liên quan: tìm bàn chi đánh răng, ly hp thuc đánh răng, m hp thuc đánh răng, qut thuc đánh răng vào bàn chi, m ming, chi răng nh nhàng, và súc ming bng nước. Ngay c mt vic đơn gin như đánh răng cũng có th rt phc tp.

Bây gi, hãy lit kê các bước ca mt công vic t chăm sóc mà bn mun dy con bn. Sau khi đã lit kê các bước, hãy ghi chú bước nào con bn có th thc hin và bước nào có th khó hơn. Điu này s giúp bn lên kế hoch nhng bước bn mun tp trung vào khi bt đu dy con.

Khi to mt bài hc trc quan, hãy nh rng bn tr (và người ln) s gp phi khó khăn khi phi thc hin quá sáu hoc by bước cùng mt lúc. Sau khi đã lit kê các bước ca mt công vic t chăm sóc, bn đã sn sàng to bài hc trc quan. Bài hc này s giúp con bn:

  1. Biết được các đ vt con bn cn có đ hoàn thành mt công vic.
  2. Hc cách s dng các đ vt này.
  3. Hiu được chui các hành đng con bn phi làm theo đ hoàn thành công vic.

Các dng hình nh được s dng

Bn có th s dng các bc nh ca anh ch đang hoàn thành công vic t chăm sóc, ct các hình nh t tp chí, hoc do bn t v. Bn cũng có th vào Visuals Engine đ ly các biu tượng hình nh. Hãy bo đm rng các hình nh rõ ràng và con bn có th xác đnh các đ vt trong bc nh hoc hình v. Mt ý tưởng hay là gán nhãn mi bước trong bài hc vi mt câu nói đ nhc nh mi người liên quan đến các hot đng t chăm sóc hàng ngày ca con bn. Ví d, có th in câu “Ly bàn chi đánh răng” phía trên hình nh ca bàn chi đánh răng. S dng cùng câu nói đ mô t các hành đng s làm cho con bn hc các bước trong bài hc d hơn.

Dy mt k năng mi

Khi bn dy con bn mt k năng mi, không gian mà bn s dng được sp xếp gn gàng và không có s gây sao lãng cũng s giúp ích.

Ví d, trong nhà tm, bn có th dành riêng mt khong trong t hoc trên giá đ đ cha các đ vt mà con bn cn đ đánh răng. Hãy cho con bn bàn chi đánh răng có nhiu màu sc và loi thuc đánh răng đc bit “thân thin vi tr em”, điu đó s giúp cho vic ‘đánh răng’ thú v hơn.

Gii thiu bài hc trc quan bng cách dán bài hc ngang vi tm mt ca con bn, ch vào hình nh ca tng bước, và đc nhãn đính kèm trước khi thc hin thao tác. Điu này s dy con bn mi liên h gia mt hình nh c th và mt thao tác. Sau khi con bn đã quen thuc vi bài hc trc quan, bn có th yêu cu con bn nói hoc ch ra bước tiếp theo.

Mt s bước ca công vic có th có khó khăn v mt thân th đ con bn hc mc dù con bn biết điu phi làm. Nếu con bn tr nên nn lòng, hãy hi xem con bn có cn giúp đ và hướng dn thc hin bước này vi s cm tay ch bo tng thao tác. Điu này là bình thường nếu bn phi giúp con bn hu hết các thao tác. Điu quan trng là khen ngi con bn vì nhng n lc đã thc hin.

Theo thi gian, bn có th nhn thy con bn có th t mình hoàn thành mt s bước và không phi theo dõi nhiu. Lúc này, bn có th gim s hình nh trong bài hc trc quan. Ví d, ‘ly bàn chi và thuc đánh răng’, ‘chi răng’, ‘súc ming’. Sau khi bn đã chc chn rng con bn đánh răng đúng cách bn có th cho con bn t thc hin công vic ngày mt ln. Hãy chc chn rng bn vn treo bài hc đ nhc nh!

Hãy nh rng các h tr trc quan s giúp đa tr hiu và giao tiếp d hơn. S dng trc quan đ dy con bn các k năng t chăm sóc là bước đu tiên đi đến s t lp.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *