Biện pháp điều trị sớm hơn có thể ngăn chặn chứng tự kỉ của con tôi

Tôi có một câu hỏi với tư cách là một người mẹ đang vật lộn với tội lỗi. Tôi có đọc về một nghiên cứu của tổ chức Autism Speaks về sự phát triển của những sự can thiệp sớm cho những đứa trẻ chưa có đầy đủ triệu chứng. Điều này có phải có nghĩa là nếu con trai tôi nhận được sự can thiệp sớm hơn thì ngày hôm nay nó sẽ không bị chứng tự kỉ?

Câu trả lời đến từ nhà tâm lí học Sally J. Rogers, Tiến sĩ. Những nghiên cứu của cô ở Đại học California-Davis tập trung vào sự can thiệp sớm cho chứng tự kỉ.

Đây là một câu hỏi quan trọng và là một câu hỏi mà ngày càng nhiều và nhiều hơn những bậc cha mẹ thường hỏi khi chúng tôi phát triển những sự can thiệp sớm với những lợi ích đã được chứng minh.

Chúng tôi biết rằng sự can thiệp sớm tốt với những đứa trẻ mới chỉ biết đi và những đứa trẻ chưa đến trường có những sự ảnh hưởng mạnh mẽ và cải thiện chức năng cũng như là những kết quả trong dài hạn. Dựa trên sự hiểu biết của chúng tôi về sự can thiệp sớm với những đứa trẻ chỉ mới biết đi, chúng tôi có lí do để hi vọng rằng những sự can thiệp với trẻ em có thể đưa đến những lợi ích cộng thêm.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại chúng tôi không có bằng chứng rằng những sự can thiệp chúng tôi đang thử ở những đứa bé còn ẵm ngửa có những ảnh hưởng có lợi, liệu rằng chúng có thể ngăn chặn chứng tự kỉ ở một số trẻ em.

Chúng tôi phải tiếp tục theo dõi những đứa trẻ còn ẵm ngửa này khi chúng trưởng thành. Chúng tôi cũng phải áp dụng tính nghiêm ngặt khoa học rất lớn để đánh giá phạm vi của bất kì lợi ích nào. Toàn bộ giai đoạn tuổi ấu thơ sớm là khoảng thời gian của sự phát triển não bộ to lớn. Tuy nhiên, sự tiếp thu kiến thức mới tiếp tục kích thích sự phát triển não bộ trong suốt cuộc đời, thậm chí đối với người lớn.

Từ câu hỏi của bạn, tôi tưởng tượng rằng bạn đã cho con bạn những sự can thiệp tốt nhất bạn có thể ngay khi bạn có một sự chẩn đoán rõ ràng và sự tiếp cận với những dịch vụ này. Điều này là điều tốt nhất mà bất kì cha mẹ nào có thể làm để ủng hộ sự phát triển của một đứa trẻ. 

Về khả năng để ngăn chặn chứng tự kỉ trước khi nó phát triển hoàn toàn, ở một số trường hợp sự can thiệp sớm ở những đứa trẻ chỉ mới biết đi và những đứa trẻ chưa đến trường thực sự dường như thay đổi quỹ đạo của sự phát triển của một đứa trẻ. Nhưng đây không phải là sự ngăn chặn. Đây là phản ứng với sự điều trị. Đôi khi nó có kết quả là sự tiến bộ đáng kể rằng, đến tuổi đi học, một đứa trẻ không còn có tất cả những tiêu chuẩn chúng tôi dùng để nhận biết tự kỉ. Tuy nhiên, đứa trẻ này có thể tiếp tục phải đấu tranh với những vấn đề có liên quan như sự lo lắng, những vấn đề về sự chú ý hay những khó khăn khác.

Một cách tổng quát, sự can thiệp sớm có chất lượng cao làm giảm những triệu chứng tự kỉ và có kết quả là sự cải thiện chức năng và chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, có một điều rất quan trọng phải nhớ là chúng tôi có bằng chứng rõ ràng rằng những người với chứng tự kỉ vẫn duy trì sự đáp lại với những sự can thiệp trong suốt cuộc đời họ, bao gồm cả người lớn. Là những bác sĩ chuyên khoa, tất cả chúng tôi đã thấy những ví dụ về những sự phản ứng xuất sắc đối với những sự can thiệp khác nhau cho thanh thiếu niên và người lớn, bao gồm cả những người với những khuyết tật rất xấu.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *