CHUNG SỐNG VỚI CHỨNG TỰ KỶ

Tự kỷ là một sự khác biệt, không gọi là “một bệnh”. Chúng ta đã có nhiều hoạch định để giúp cho những người có chứng tự kỷ chung sống trong một xã hội không được thiết kế cho họ.

Làm việc với người Tự kỷ /nguyên tắc cơ bản.

Tác giảFrancesWilliams.

Tự kỷ là một sự khác biệt, không  gọi là “một bệnh”. Chúng ta đã có nhiều hoạch định để giúp cho những người có chứng tự kỷ chung sống trong một xã hội không được thiết kế cho họ.

Theo quan điểm mới, tiến bộ hiện nay nhìn nhận: tự kỷ là một sự khác biệt về nhận thức, trải nghiệm và sự hiểu biết về thế giới. Mỗi người tự kỷ có một hồ sơ lịch sử cá nhân mà chứng tự kỷ ảnh hưởng đến họ. Dù tất cả những người tự kỷ  gặp khó khăn giao tiếp, tương tác xã hội và tính linh hoạt trong suy nghĩ, những khó khăn này ảnh hưởng có mức độ khác nhau đối với các cá nhân. Tuy nhiên, kinh nghiệm sống của họ được thu nhận thông qua hình ảnh trực quan.

Chúng ta phải hội nhập vào thế giới của người tự kỷ

Do những người có chứng tự kỷ nhìn thấy và trải nghiệm thế giới khác với chúng ta, họ là người với ‘thần kinh-cá biệt’,  đó là điều rất quan trọng để cố gắng hòa nhập vào thế giới của họ và nhìn thế giới đó qua “lăng kính” của từng người. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể bắt đầu hiểu cách thức giúp thu hẹp khoảng cách giữa thế giới của họ và chúng ta.

Mục đích không phải  tách bạch để cho những người có chứng tự kỷ  biết thế giới của chúng ta là “tốt hơn”; trái lại, giúp họ sinh hoạt và được độc lập càng tốt trong một thế giới này, không được thiết kế cho họ.

Người tự kỷ cần học tập suốt đời

Nhiều người bị chứng tự kỷ đã bày tỏ quan điểm cho rằng sống trong thế giới của chúng ta làm cho họ cảm thấy như  “người  xa lạ đến từ hành tinh khác”. Thế giới của chúng ta có thể là một nơi khó hiểu và đáng sợ đối với họ. Điều này đặc biệt đúng đối với những người  mắc thêm khuyết tật học tập.

Tuy nhiên, những người bị chứng tự kỷ không ngừng phấn đấu để  làm điều có ý nghĩa bằng trực giác. Họ nhận thức trực quan sinh động  trong mọi thứ  mà chúng ta phải tìm để hiểu, bằng cách sử dụng tất cả chiến lược nhận thức để họ tự vươn lên.

Chúng ta có thể  hỗ trợ  cho những phong cách học tập này bằng cách cung cấp những kinh nghiệm và các hoạt động được  phác họa theo hình, mô hình theo mẫu để phát triển những thế mạnh và xoáy vào những điểm yếu của từng cá nhân.

Đó là thông qua một triết lý để học tập suốt đời mà chúng ta có thể giúp những người có chứng  tự kỷ  tạo nên cuộc sống của họ.

  • Mỗi người được hỗ trợ theo kế hoạch phát triển cá nhân một cách tĩ mĩ như thế nào, dựa và bộ ba  kĩ năng  bị suy yếu ảnh hưởng đến cá nhân họ. Điều này rất quan trọng để cho một người  tiếp cận với từng khía cạnh của đời sống của cá nhân.
  • Có một đánh giá khả năng  giao tiếp của họ và một hoạch định phát triển cho họ bằng cách sử dụng một triết lý tương tác tổng thể,  là giao tiếp  sử dụng bất kỳ phương tiện tương tác – ngôn ngữ ký hiệu, âm thanh, ra dấu bằng tay, đọc phát âm qua cử động của môi, cử chỉ nét mặt, văn bản, hình ảnh trực quan.
  • Kỹ năng xã hội của họ được phát triển để giúp họ trải nghiệm trong cuộc sống một cách đầy đủ hơn. Nên sử dụng những câu chuyện xã hội và sách về chuyện cuộc đời, đó là những công cụ có giá trị trong việc giúp đỡ những người bị bệnh tự kỷ cảm nhận của thế giới xung quanh. Những người bị chứng tự kỷ thường có một mạng xã hội nhỏ mà làm cho họ vơi đi sự tổn thương. Chúng ta nên có một cam kết để phát triển một kết nối  xã hội cho mỗi người.

Cung cấp cho họ càng nhiều cơ hội càng tốt để các cá nhân trải nghiệm trong nhiều tình thế khác nhau nhằm cải thiện khả năng khái quát và cảm nhận ý nghĩa của thế giới nhiều hơn.

Tập trung vào điểm mạnh và lợi ích

Thách thức với chúng ta là làm cho việc học thú vị, niềm vui thú càng nhiều càng tốt  giúp họ tập trung vào thế mạnh và những  gì cần thiết. Chúng ta, mỗi người khác nhau về giá trị và chúng ta muốn hỗ trợ những người bị chứng tự kỷ để họ thể hiện sự khác biệt trong một môi trường mà ở đó họ được tôn trọng và nơi đó họ cảm thấy an toàn và được giúp đỡ. Chúng ta muốn họ có được nhiều tự do càng hay dù có những  mối băn khoăn về đặc điểm tự kỷ. Chúng ta hòa nhập vào thế giới của họ để giúp họ cảm thấy thoải mái với chúng ta.

TrungNguyen dịch từ: “Working with People with Autism – Basic Principles”

http://www.suite101.com/…es-a353948#ixzz1FLHcDwEU

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *