Con đường chúng ta đi

Ngày mai (23/7) đại hội toàn Câu lạc bộ. Chúng ta là một tập thể. Hãy đóng góp ý kiến về con đường chúng ta sẽ đi. Dưới đây là bản soạn thảo nội dung cần thảo luận của chủ tịch CLB Lâm Tường Vũ.

1 Mô hình hoạt động của CLB hiện tại:

A. Mục tiêu trước đây

 1. Chia sẻ kinh nghiệm nuôi dậy và chăm sóc con tự kỷ
 2. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng vềTự kỷ
 3. Tạo ra môi trường giao lưu
 4. Phổ biến kiến thức

B. Tổ chức của CLB :

 1. Là tổ chức thành viên của Hội người Khuyết tật thành phố Hà Nội
 2. Có ban điều hành 12 người 1chủ tịch 2 phó chủ tịch.
 3. Các thành viên chia thành hai nhóm nhóm nhỏ và nhóm lớn, có 1 trưởng nhóm.
 4. Số thành viên đã đăng ký tham gia danh sách mới nhất 200 người

C. Phương thức hoạt động:

 1. Các thành viên tham gia CLB Tự giác và tự nguyện; Không có người chuyên trách. Chưa có địa điểm .
 2. Diễn đàn Web- Tretuky.com

D. Kinh phí hoạt động:

 • Do các thành viên đóng góp và xin tài trợ.

2 Mô hình hoạt động của CLB tương lai: (lấy ý kiến của hội nghị)

A. Mục tiêu

 1. Chia sẻ kinh nghiệm nuôi dậy và chăm sóc con tự kỷ
 2. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng vềTự kỷ
 3. Tạo ra môi trường giao lưu
 4. Phổ biến kiến thức.

Các mục tiêu mới

 1. Vận động để tác động đến các cơ quan xây dưng pháp chế của nhà nước đưa Tự kỷ “ Chính thức vào Luật và văn bản hướng dẫn luật”.
 2. Vận động để thành lập hội Tư kỷ có tư cách pháp nhân được nhà nước công nhận.
 3. Là thành viên Hiệp hội tự kỷ ASIAN.
 4. Là đầu mối liên kết các tổ chức hoạt động giúp đỡ trẻ tự kỷ.
 5. Phát triển thành viên mới, thay đổi nhận thức tham gia của các thành viên từ tự phát sang tự giác và lâu dài.
 6. Các mục tiêu khác mọi người đóng góp

B.Tổ chức của CLB

Phụ thuộc vào các yếu tố, số lượng thành viên tham gia, Các mục tiêu hoạt động của CLB trong thời kỷ mới. Nếu hội nghị nhất trí với các tiêu chí về mục tiêu và số lượng thành viên tham gia CLB >500 thì tổ chức của CLB dự kiến

Ban điều hành khoảng 20 người . chủ tịch 1, phó chủ tịch 3.

Các ban chuyên trách

Ban Truyền thông.

 • 2. Ban Giáo dục và phổ biến kiến thức
 • 3. Ban vận động tài trợ và phát triển quỹ gọi tắt là Ban tài trợ
 • 4. Ban tổ chưc, và quản lý tài chính gọi tắt là Ban hành chính.
 • 5. Ban chuyên trách trang Web.
 • 6. Ban dự án ( thành lập theo các dự án cụ thể ).

Về nhóm : ( xin ý kiến đóng góp)

 • 1. Nhóm có con còn nhỏ và mới .
 • 2. Nhóm tiền tiểu học
 • 3. Nhóm tiểu học
 • 4. Nhóm lớn

Phương thức hoạt động:

 • -Thuê địa điểm văn phòng có đại diện chuyên trách
 • -Các trưởng ban và trưởng nhóm bán chuyên trách
 • -Duy trì hoạt động bằng đóng quỹ
 • -Xây dựng kho tư liệu
 • -Sinh hoạt chia sẻ thường kỳ 2 tháng 1 lần.

D. Lấy ý kiến giới thiệu nhân sư

 • Ban điều hành
 • Chủ tịch và phó chủ tịch
 • Các trưởng ban
 • Giới thiệu cán bộ chuyên trách
5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *