Danh sách các nhóm có Biển Tên Nhóm

Có 36 biển ghi tên nhóm được chuẩn bị sẵn. Xin mời các Quý vị tham dự buổi Mit-tinh và đi bộ vì trẻ tự kỷ tập trung theo Biển Tên Nhóm. Các Quý vị đi nhóm nhỏ xin mời nhập vào nhóm của CLB Gia đình Trẻ Tự kỷ Hà Nội.

 1. CLB Gia đình trẻ tự kỷ Hà Nội
 2. Trung tâm Ánh Sao
 3. Trung tâm New Star
 4. Trung tâm can thiệp sớm CĐSP MGTW
 5. Trường Hand in Hand
 6. Trường Totochan
 7. Trường Albert Einstein
 8. Lớp hòa nhập Bach Mai
 9. Trung tâm Sao Mai
 10. Trung tâm Phúc Tuệ
 11. Trung tâm chuyên biệt hoa Anh Đào, Long Biên
 12. Trung tâm Thánh Tâm
 13. Trung tâm GEF  và tổ chức phát tiển cộng đồng
 14. Trung tâm trợ giúp gia đình và trẻ KTTT
 15. CLB Gia đình trẻ tự kỷ Hà Nội
 16. Trung ương hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam
 17. CLB tình nguyện trẻ
 18. CLB niềm tin
 19. Học viện quản lý giáo dục  và TT NT
 20. Trường mầm non giáo dục Ngày Mới
 21. Đoàn TN học viện chính trị KVI
 22. Trường dạy trẻ tự kỷ Hạ Long
 23. Hội SV đồng hương Thanh Hóa
 24. Khối SV các trường đại học
 25. Trường đại học Hà Nội
 26. Sinh viên Y tế cộng đồng
 27. Nhóm BC Club
 28. SV Khuyết tật Hà Nội
 29. Trung tâm sốn độc lập
 30. Nhóm TNV Khuyếm thính
 31. Cộng đồng Ninh Bình trẻ khu vực Hà Nội
 32. Free hugs Vietnam
 33. CLB Mùa Hè Xanh
 34. Nhóm sv ĐH Y
 35. Nhóm blog Hanoi
 36. Đội TN SV Hà Tĩnh- Hà Nội
 37. Diễn đàn Ô tô Sài Gòn
 38. CLB SANTA FE
 39. CLB Tiếng Anh của tôi
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *