DẠY NÓI CHO TRẺ TỰ KỶ NHƯ THẾ NÀO

Thời kỳ quan trọng nhất để phát triển ngôn ngữ cho trẻ xảy ra trong những năm đầu của cuộc sống. Cha mẹ có thể làm nhiều việc để khuyến khích phát triển ngôn ngữ cho trẻ em nhưng có một số cân nhắc, đặc biệt khi trẻ mắc chứng tự kỷ. Cũng như mức độ _tự kỷ khác nhau, vì vậy có thể khả năng nói của trẻ không như nhau.

By Summer Decker,eHow Contributor (20 Tháng 5, 2011).

Trong khi liu pháp đ điu tr li nói theo mt chuyên gia được đào to bài bn là cn thiết cho tr t k, và có nhng li khuyên các bc cha m và người chăm sóc có th làm theo nhm khuyến khích phát trin ging nói ca mt đa tr mc chng t k.

Hướng dn:

1 – Điu kỳ vng phi thc tế. Điu quan trng là li nói ra không phi là điu đt được qua mt đêm và đc bit là khi tr có khuyết tt như chng t k. Kiên nhn và hiu biết là chìa khóa khi giúp đ mt đa tr b t k hc cách nói.

2 – Hát hoc thì thm các t khi nói vi tr, bi vì nhng người mc chng t k thường có th hiu nhng các t vng tt hơn theo cách này.

3 – Trước tiên nên dy tr biết các danh t, do nhng người t k là nhng con người suy nghĩ theo hình nh và thường d dàng hơn cho h đ hc nhng t ng được liên kết vi mt hình nh trong tâm trí ca h. Bt đu theo cách này là lý tưởng nht đ hc và tr nên thoi mái vi các khái nim cơ bn ca li nói và ngôn ng.

4 – S dng tính cht đnh hình đ gi cho chúng tp trung và kết hp vào hc tp. Đó không phi là điu không ph biến tr em mc chng t k, chúng thường gn bó vi nhng th nht đnh. S dng điu này như là mt li thế khi có th; ví d, nếu mt đa tr t k thích xe hơi và bn đang c gng đ dy cho tr mt câu, nên s dng mt chiếc xe làm ch đ ca câu đ giúp cho nó quan tâm đến.

5 – Giúp đa tr phát âm các ph âm, bi vì điu khó khăn này được biết là xy ra tr em mc chng t k. Ví d, tr có th nhm ln gia nhng t như “mop” và “hop” (*). Trong trường hp đó, đc bit quan trng dành thi gian đ nhn mnh ph âm  giúp  tr em phát âm được tt nhng t này.

6 – Tránh nhng câu dài (**) và nhng điu ch dn (hướng dn) bng li nói. Gi ngôn ng trong câu đơn gin và trc tiếp trong khi đa tr đang hc các khái nim v ngôn ng nói.

7 – Thường xuyên s dng  Flashcards và hình nh. Nếu đa tr có th phát trin mt hình nh rõ ràng trong tâm trí ca mình đ liên kết vi nhng li mà nó được hc, điu đó s giúp tr d ghi nh chúng.

8 – Đáp li đa tr theo cách thích hp. Đôi khi đó có th là điu khó khăn cho mt đa tr mc chng t k đ nh các t vng. Chúng có th nhm ln các t, ví d: như “spoon – mung” và “fork – nĩa”. Nếu con yêu cu bn đưa cái folk và bn nghi ng anh ta thc s có th nghĩ rng nó mun mt cái mung, trong bàn tay nó cm cái nĩa. Nếu thy nó tr nên tht vng, hi li  nếu tr thc s mun mt cái mung (thìa), và hãy nói và ch cho tr ly đúng vt cn dùng .

Ghi chú:
(*) Phụ âm ghép và các dấu trong tiếng Việt của chúng ta quả là một vấn đề khó tương tự.
(**) “Khuyết tật” của nhiều giáo viên dạy trẻ em đặc biệt là: nói nhiều , nói dài , nói dai,… Và, dường như trong trường Sp họ không được đào tạo về những điều đó, ngay cả đội ngũ những người làm quản lý cũng có người không hề lưu ý về yếu tố này!  Và, nếu như là phụ huynh bạn nên góp ý với họ,… liệu họ có tiếp thu.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *