DẠY TRẺ TỰ KỶ BẮT CHƯỚC CÓ THỂ CẢI THIỆN KỸ NĂNG XÃ HỘI

ScienceDaily(12 tháng 12 năm 2011) – Dạy trẻ em mắc chứng tự kỷ để bắt chước những người khác có thể cải thiện một phạm vi rộng hơn về các kỹ năng xã hội, theo một nghiên cứu mới bởi một học giả Đại học Michigan State.

TrungNguyen minh ha theohttp://www.futurity.org/

Đây là phát hin ti thi đim quan trng trong nghiên cu bnh t k. Trong nhiu năm va qua, các nhà nghiên cu đã bt đu phát hin hành vi và triu chng ca bnh t k có th giúp cho chn đoán sm hơn và c can thip mang tính kh thi như thế này, theo Brooke Ingersoll, MSU tr lý giáo sư tâm lý hc.

“Đây là điu khá thú v“, Ingersoll cho biết. “Tôi nghĩ , v mt lĩnh vc, chúng ta đang nhn được mt ý tưởng tt hơn nhiu v nhng gì đã cho rng tr t k – trông ging như tr sơ sinh và tr mi biết đi, tt hơn ngay c nhng gì chúng ta đã làm năm năm qua.”

Trong nghiên cu này, Ingersoll phát hin ra rng tr mi biết đi và tr đ tui mu giáo mc  chng t k khi được dy cho các k năng bt chước đã c gng nhiu hơn đ thu hút s chú ý vào mt đi tượng qua nhng c ch và ánh mt, mt  lĩnh vc quan trng b thâm ht tr t k.

Bt chước-mt k năng phát trin quan trng đ giúp tr sơ sinh và tr nh tương tác và hc hi t nhng người khác. Tuy nhiên, tr em mc chng t k thường t ra thiếu kh năng bt chước.

Nghiên cu, xut hin trên tp chí T k và các Ri lon phát trin( the Journal of Autism and Developmental Disorders), phân tích d liu/ tr em mc chng t k 27 tháng đến 47 tháng tui.

Đây là phát hin đi sát sao theo mt tài liu ca Ingersoll được công b trong tp chí Current Directions in Psychological Science nhn mnh nhng phát hin gn đây trong nghiên cu  t k ca các nhà khoa hc M. Trong khi t k thường được chn đoán đ tui t 2 và 3,nghiên cu mi tìm ra các triu chng ca ri lon t k tr em sm hơn đ ~  12 tháng, theo tài liu này.

“Tôi cho rng có rt nhiu hy vng nếu chúng ta có th tìm ra các hành vi đúng đn sm và can thip sm, chúng ta có th có th đ ngăn chn s phát trin ca chng bnh t k“, Ingersoll cho biết.

TrungNguyen đọc dịch để giới thiệu theo: “Teaching Children With Autism to Imitate Others May Improve Social Skills” http://www.sciencedaily.com/releases/2011/12/111212124518.htm

THEO BLOGtrungnguyen

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *