Giới thiệu phần mềm Ban Mai, Phần mềm hỗ trợ can thiệp trẻ rối loạn phát triển

Phần mềm Ban Mai được xây dựng dựa trên nền tảng chuyên môn từ luận án tiến sỹ với đề tài “Điều chỉnh hành vi ngôn ngữ cho trẻ tự kỷ từ 3 – 6 tuổi dựa vào bài tập chức năng” của Tiến sỹ Đào Thị Thu Thủy, hiện công tác tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, với thiết kế kỹ thuật của Công ty cổ phần Dịch vụ và Truyền thông Minh Việt.

Đây là phần mềm tập trung hỗ trợ can thiệp hành vi ngôn ngữ bao gồm Nhận thức và Ngôn ngữ, trên cơ sở phương pháp can thiệp ABA (Applied Behavior Analysis). Phần mềm được xây dựng hướng tới mục đích làm công cụ dùng cho các giáo viên/chuyên gia can thiệp và phụ huynh để can thiệp cho trẻ có rối loạn phát triển ở độ tuổi trí tuệ từ 0 – 6 tuổi.

Những đặc điểm nổi bật của Phần mềm Ban Mai

Tập trung phát triển ngôn ngữ cho trẻ có rối loạn phát triển

Trọn bộ giải pháp hỗ trợ can thiệp ngôn ngữ bao gồm Sàng lọc và Đánh giá, Lên kế hoạch can thiệp, Kho bài tập gồm 3000 bài (video clip 3D, hình ảnh,…).

Ban Mai giúp giáo viên và phụ huynh tương tác với nhau tốt hơn, từ đó nâng cao hiệu quả can thiệp:  Khi sử dụng phần mềm Ban Mai, phụ huynh sẽ hiểu rõ hơn phác đồ trị liệu (kế hoạch) của giáo viên dành cho con mình. Ngoài ra, thiết kế phần mềm Ban Mai đòi hỏi kế hoạch can thiệp phải có sự phê duyệt của giáo viên/chuyên gia mới có hiệu lực, khi đó người dùng mới có thể vào phần bài tập. Ban Mai cũng hỗ trợ phụ huynh trong suốt quả trình sử dụng phần mềm.

Mọi thông tin về phần mềm Ban Mai, quý vị phụ huynh và giáo viên vui lòng tham khảo tại:

Website:              phanmembanmai.vn

Facebook:           facebook.com/phanmemBanMai

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *