Giới thiệu về xử lý thông tin giác quan

Xử lý thông tin giác quan hoặc hòa hợp giác quan là một đề tài rất phức tạp. Thông tin trong cuốnsổ tay này chỉ là một phần giới thiệu sơ qua về chủ đề này để có thể giúp khai mở suy nghĩ của các bạn và giúp hướng dẫn một vài bước ban đầu khithực hiện với con bạn. Nếu con bạn có khó khăn về giác quan, cách tốt nhất là phải nghiên cứu, tìm tòi chuyên sâu thêm, hoặc có đánh giá từ một chuyên gia trị liệu hoạt động chuyên nghệp.

Tài liệu tham khảo: Sensory Integration: A Guide for Preschool Teachers, Christy Isbell and Rebecca Isbell Building Bridges: Therapy for Children with Autism and Other Pervasive Developmental Disorders, Paula Aquilla. The Out-of-Sync Child: Recognising and Coping with Sensory Processing Disorder, Carol Stock Kranowitz.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *