HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ CÔNG ƯỚC QUYỀN NGƯỜI KHUYẾT TẬT VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC HỘI NGƯỜI KHUYẾT TẬT

HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ CÔNG ƯỚC QUYỀN NGƯỜI KHUYẾT TẬT VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC HỘI NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Trong 2 ngày 10 – 11 tháng 12 năm 2013 tại khách sạn Havana, 38 Trần Phú, TP Nha Trang đã diễn ra HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ CÔNG ƯỚC QUYỀN NGƯỜI KHUYẾT TẬT VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC HỘI NGƯỜI KHUYẾT TẬT. Hội thảo do Bộ Ngoại Giao thực hiện với sự hỗ trợ của Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc ( UNDP Việt Nam )

Trong hội thảo ông Hyung Shik Kim, thành viên Ủy ban Công ước quyền Người khuyết tật LHQ nêu rõ định nghĩa về khuyết tật theo Công ước như sau :

Thừa nhận rằng sự khuyết tật là một khái niệm luôn tiến triển và sự khuyết tật xuất phát từ sự tương tác giữa người có khuyết tật với những rào cản về môi trường và thái độ, những rào cản này phương hại đến sự tham gia đầy đủ và hữu hiệu của họ vào xã hội trên cơ sở bình đẳng với những người khác.

Như vậy theo định nghĩa của Công ước đã khẳng định trẻ Tự kỷ và người Tự kỷ là những người khuyết tật cần được hưởng các Quyền lợi của Người khuyết tật.

Bà Branka Meic , văn phòng thanh tra cho Người khuyết tật – Croatia nhấn mạnh đến các cản trở trong việc tiến hành hòa nhập cho trẻ em khuyết tật nhất là trẻ em Tự kỷ, để đảm bảo quyền lợi của các trẻ em khuyết tật được học hòa nhập văn phòng thanh tra cho Người khuyết tật Croatia đã có những biện pháp mạnh như :

  • Tiếp nhận khiếu nại
  • Điều tra, cảnh báo và trình kiếu kiện lên chính phủ
  • Có thể tham gia như là bên thứ 3 trong vụ kiện tại tòa án.

CHÚNG TA CŨNG MONG MUỐN TRONG TƯƠNG LAI VN SẼ CÓ MỘT VĂN PHÒNG THANH TRA NHƯ VẬY.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *