LỖI TẠI CÁI TI VI?

Dù không có một chứng cứ xác đáng, rõ rệt nào để khẳng định nguyên nhân cho chứng tự kỷ, không ít người tự đổ lỗi cho cái TV-Làm cho trẻ em mắc chứng tự kỷ!

Trẻ mắc chứng tự kỷ lỗi tại cái TV (?!).

TNguyen minh họa theo http://img.timeinc.net/time/daily

Mc dù có người luôn bin lun cho s hiu biết ca mình v các liu pháp điu tr t k-phi có bng chng khoa hc. Tuy nhiên, đ khng đnh đâu là chng c khoa hc cho nhng liu pháp luôn là- tương đi và nhiu tranh cãi. Dù không có mt chng c xác đáng, rõ rt nào đ khng đnh nguyên nhân cho chng t k, không ít người t đ li cho cái TV-Làm cho tr em mc chng t k!

Suy cho cùng, TV cũng không có li gì. Điu chúng ta quan tâm, có l là, li ích gì t chương trình TV có th mang đến cho đa tr cho dù là tr bình thường hay mc chng t k ?

Lisa là tác gi chuyên viết v AUTISM cho about.com chia s nhng kinh nghim cá nhân và góc nhìn ca bà v vn đ này, điu ph huynh thường quan tâm.

10 Lý Do Cho Phép Tr T k Xem Video & TV.
Lisa Jo Rudy

S tht là tr em t k cn nhiu liu pháp vi s tương tác. Trong thc tế, nhiu chuyên gia tr liu khuyên bn nên dành mt s gi/ngày cho tr liu – thường được cung cp bi cha m. TV và video thì không tương tác …có nghĩa là h đang cm các bc cha m vi tr em mc chng t k? Trên thc tế, truyn hình và video vi s lượng hn chế và cn thn chn la thc s có th cũng là mt li ích cho cha m và tr em mc chng t k!

  1. Nghiên cu cho thy rng tr em t k hc t Videos.

Các nhà nghiên cu đã nhìn vào sc mnh ca mô hình video cho tr em mc chng t k. H đã phát hin ra rng video, có th được xem qua và hơn na, thc s là nhng công c mnh m cho ging dy các k năng , khái nim, và ngay c phn ng vi cm xúc. Mt s mô hình video đã được chng minh là có hiu qu đ ging dy k năng sng như đánh răng,buc giày và nhiu hơn na!

2.La chn cn thn chương trình TV có th giúp tr em ca bn kết ni vi bè bn ca chúng.

Tr t k là đ mang phong cách riêng mà không b ph nhn nhng ngôn ng ph biến bi văn hoá ca truyn hình. Ngay c nếu con bn b t k không hoàn toàn nm bt s hài hước ca Spongebob, hiu biết ca chúng theo nhng nhân vt và các thiết lp s cung cp cho anh ta công c tt hơn đ kết ni vi các bn bè ca mình.

  1. TV và video có th cung cp cho cha m và tr em vi mt tiếng nói chung.

Khi bn và con xem video hoc TV vi nhau, bn có th thiết lp mt ngôn ng biu tượng chung . Đó là ngôn ng có th cung cp cơ s đ chia s trò chơi giàu trí tưởng tượng . Con trai ca chúng tôi tr nên thích thú vi mt video Pooh c th, và nó đã dn đến cuc trò chuyn thc s có ý nghĩa, vai trò chơi, v, thm chí múa ri.

  1. TV và Video có th m ra thế gii cho con ca bn.

Nhiu tr em t k b mê hoc bi đng vt, xe la, hay các mt khác ca thế gii thc. Chương trình TV và video được la chn , chng hn như Animal Planet và các đon video Eye Witness  có th xây dng trên nhng điu lý thú. Bước tiếp theo: mt chuyến đi đưa tr đến vườn thú đ xem cá su thc s, mt chuyến đi đào luyn thc tế cuc sng, hoc ch cn tiếp cn mt ca hàng vt nuôi.

  1. TV và Video có th to mt liên kết gia các thế gii ni   tâm và bên ngoài

tui lên ba, ngôn ng ca con trai ca chúng tôi bao gm ch yếu là các kch bn ghi nh. Mt s nhng kch bn đến t mt chương trình truyn hình Canada được gi là Theodore Tugboat  nói v các tàu thuyn trong bến cng. Chúng tôi đã có không biết bao nhiêu điu tr đã hc được t chương trình cho đến khi chúng tôi đi đến mt bến cng thc s, nơi đa con ba tui ca chúng tôi nghiên cu thc s ch ra  mt cách chính xác tàu , tàu container, tàu kéo và nhiu hơn na!

  1. TV Cung cp mt thi gian ngh ngơi rt cn thiết cho ph huynh

Tht d cm thy ti li  vì cm c đa tr t k ca bn trước  TV. Mc dù s tht là, không ai có th được th cht và cm xúc có sn tt c các ngày, mi ngày. Ngay c cha m ca tr em nhu cu đc bit cn ngh ngơi. Và cn thn la chn truyn hình hoc video, được cung cp  mt cách có cu trúc và gii hn, có th mang đến cuc sng lành mnh.

  1. TV và Video có th xây dng mi quan h cha m-tr em

Thm chí nếu bn không ch đng tham gia vi nhau theo mt cách điu tr, bn có th âu yếm con bn trên chiếc ghế dài. Nhng khonh khc yên tĩnh, th cht thân mt vi nhau đy ý nghĩa có th ch là to  phát trin cho tr như chơi tương tác năng lượng cao.

  1. TV và Video có th kích thích các ý tưởng cho tr liu

Nếu bn là cha m– người thc hành phương pháp điu tr phát trin như floortime, RDI hoc Son-Rise, ch đơn gin là bn  có th ny ra các ý tưởng sáng to. Và rt thường xuyên, tr em b t k không có nhiu giúp đ trong nhng b phn đó. TV và Video có th kích thích trí tưởng tượng ca bn vi nhng hình nh mi, ý tưởng và kch bn.

  1. Tr t k rt thích thú chương trình TV- nói đến qung cáo hàng hoá và Games.

Tr em bình thường có th tr nên mt mi mt cách nhanh chóng ca các đ chơi Sesame Street(ghép hình khi). Tuy nhiên, tr t k có nhiu kh năng tìm thy thc s thoi mái và nim vui trong nhng trò chơi có liên quan đến video yêu thích ca h. Và nhng đ chơi có th tr thành mt ngun tuyt vi đ điu tr– theo liu pháp- chơi . Vì vy, có th mt s các trò chơi video liên quan đến chương trình truyn hình PBS. Trong thc tế, các trang web Arthur bao gm mt trò chơi yêu cu tr em đ kết ni các biu hin trên khuôn mt vi các s kin ca câu chuyn!

10.Ging dy trc quan và Thính giác là điu lý tưởng cho các tr em t k.

Nhng người t k thường hc tt nht vi đôi mt và đôi tai ca mình, trong khi bng ch nghĩa có th không thm .Con trai ca chúng tôi chơi clarinet, nhưng khó đ anh ta chơi bt c điu gì mi. Và, cho đến khi Disney sô – Einstein nh gii thiu : Mozart Eine Kleine Nacht Musik. Bây gi, anh ta chơi như mt whiz! Cũng vy vi Pink Panther: chúng tôi cho thy các hình nh đng t đu ca b phim Pink Panther, bây gi nó có th chơi các đon vi nhp điu và giai điu.

Về tác giả: Lisa tốt nghiệp Cử nhân Nghệ thuật – Nhân văn (Đại học Wesleyan) và bằng Thạc sĩ (Đại học Harvard). Bà cũng có giấy chứng nhận từ Hội đồng liên ngành về rối loạn phát triển và học tập (ICDL), là người mẹ của đứa con 14t mắc chứng tự kỷ. (http://autism.about.com/bio/Lisa-Jo-Rudy-18318.htm)

TrungNguyen đọc dịch để giới thiệu theo “Top 10 Good Reasons for Allowing Autistic Children to Watch TV and Videos”Lisa Jo Rudy, About.com Guide.(http://autism.about.com/od/inspirationideas/tp/TVOK.htm)

Nguồn: BLOGtrungnguyen

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *