MỜI PHẢN HỒI CHO ĐỀ XUẤT DẠY CHỮ CHO TRẺ TỰ KỶ BẰNG VIDEO

Thành viên trungnguyen đề xuất một dự án hỗ trợ giao tiếp và dạy học cho trẻ tự kỷ bằng những công cụ linh hoạt hơn cách dạy thông thường. Mời các phụ huynh phản hồi với những phác thảo ban đầu.

Trungnguyen: Một kênh thông tin trên YOUTUBE do mình tạo ra với những  video Clip . Đây mới chỉ là những phác thảo ban đầu nên được gọi là tài nguyên, còn việc khai thác nó gắn với quá trình học tập như thế nào tùy thuộc vào giáo án mà giáo dục viên đề ra. Mình không làm thay công việc đó.
Mời các bạn tham quan và cho ý kiến :

www.youtube.com/user/tnguyen053#p/a/u/1/O3xcV-e1uAY

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *