Mối quan hệ, sức khỏe giới tính, làm cha mẹ đối với thanh thiếu niên có vấn đề tự kỷ

Xin được giới thiệu tới các bạn tài liệu về các mối quan hệ, sức khỏe giới tính và làm cha mẹ.

Tài liệu này được dựa trên các nguyên tắc về Công ước LHQ về Quyền của www.unicef.org/crc/ trẻ em. Tài liệu quốc tế công nhận này nêu rõ các quyền con người cơ bản mà trẻ em ở khắp mọi nơi – không phân biệt đối xử – có: quyền sống còn, phát triển đến phát huy tối đa, được bảo vệ khỏi ảnh hưởng có hại, lạm dụng, khai thác và tham gia đầy đủ trong các hoạt động gia đình, văn hóa và xã hội. Tài liệu  này cung cấp một bước quan trọng hướng tới việc đạt được các quyền này bằng cách bảo đảm rằng học viên tuổi gặp chứng rối loạn tự kỷ được cung cấp thông tin chính xác và có ích; có cơ hội để phát triển các kỹ năng và năng lực cần thiết để có được các mối quan hệ hạnh phúc, và an toàn.

Tài liệu này nhằm mục đích để cho phép nhân viên làm việc với học viên mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ (ASD) để cung cấp kiến thức về sức khỏe giới tính và các chương trình về giáo dục các mối quan hệ, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của các bạn trẻ. Nó được dự định rằng chương trình sẽ thúc đẩy sự hiểu biết của thanh niên và phát triển kiến thức về sức khỏe tình dục và các mối quan hệ một cách có ý nghĩa đối với họ.

Tài liệu này được thiết kế như là một nguồn tài nguyên trực tuyến để được sử dụng bởi các nhân viên làm việc với học viên có phổ tự kỷ khác nhau trong các trường trung học phổ thông và công tác thanh niên. Các hoạt động bao gồm trong tài liệu này đã được thiết kế đặc biệt cho mục đích nêu trên nhằm cung cấp các thông tin mang tính tương tác và đơn giản, dựa trên bằng chứng và thông tin phản hồi từ học viên.

Đóng góp

Tác giả

Adrienne Hannah, Huấn viên Đào tạo

Carol Cutler, Giáo viên chính, Đông Renfrewshire

Mary Johnston, Giáo viên chính, Đông Renfrewshire

Chân thành cảm ơn

Julie Dowds,  Tư vấn sáng tạo

Shirley Fraser, Giám đốc Chương trình nâng cao chất lượng Y tế, Sở Y tế NHS Scotland

Tổ chức, giáo viên, phụ huynh, trẻ em và học viên tuổi tham gia vào nhóm huấn luyện và tư vấn

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *