Những chuyên gia chia sẻ những khám phá mới nhất về sự can thiệp sớm

Đây là bài blog được đăng tải bởi Alycia Halladay, Tiến sĩ, giám đốc của tổ chức Autism Speaks về nghiên cứu về khoa học môi trường.

Mạng lưới điều trị cho trẻ em của tổ chức Autism Speaks đã gặp nhau vào tuần này ở cuốc mít tinh quốc tế về nghiên cứu tự kỉ ở Toronto để chia sẻ những khám phá và ý tưởng về những sự can thiệp sớm cho tự kỉ. Cuộc mít tinh có 65 nhà nghiên cứu đang hướng dẫn những nghiên cứu ở Bắc Mĩ và nước ngoài tham gia.

Khi tổ chức Autism Speaks bắt đầu tài trợ cho nghiên cứu về sự can thiệp sớm năm 2007, chúng tôi biết rất ít về làm cách nào để nhận biết và giúp đỡ những trẻ em với hội chứng tự kỉ. Có rất ít những thử nghiệm tốt chú ý đến những lợi ích của những chương trình can thiệp sớm. Cho đến năm 2012, chúng tôi đã hoàn thiện rất nhiều những nghiên cứu về khám và điều trị bệnh nhân và hiểu thêm rất nhiều về việc làm cách nào và tại sao những sự can thiệp sớm hoạt động. Mạng lưới điều trị cho trẻ em của chúng tôi đã mở rộng từ lúc ban đầu chỉ có 7 nghiên cứu được tài trợ bởi tổ chức Autism Speaks cho đến hơn một tá những nghiên cứu đang diễn ra khắp thế giới. Lauren Turner Brown, Laura Schriebman và Brooke Ingersoll đã thảo luận một trong số rất nhiều những khám phá về những sự can thiệp sớm cho trẻ em với chứng tự kỉ.

Chúng tôi đã bỏ ra 1 ngày để biết thêm về những khám phá mới nhất từ nghiên cứu này. Tôi thấy nó được chia thành 5 mục quan trọng:

  1. Sớm hơn là tốt hơn. Chúng tôi biết rằng những sự can thiệp sớm đem lại nhiều hơn những lợi ích cho những cá nhân với chứng tự kỉ. Năm nay, chúng tôi thậm chí đã nghe nói về những nghiên cứu về sự can thiệp sớm có sự tham gia của những đứa trẻ có nguy cơ cao mắc chứng tự kỉ. Nghiên cứu này là đầy hứng thú nhưng mới chỉ là điểm bắt đầu. Chúng tôi vẫn chưa biết liệu nó có mang lại lợi ích hay không.
  2. Cường độ có quan trọng. Đã rõ ràng hơn bao giờ hết rằng những lợi ích của những liệu pháp có chất lượng tăng lên với số giờ mà một đứa trẻ nhận được. Điều này đã khuyến khích chúng tôi tìm kiếm những cách thực tế để tối đa hóa khoảng thời gian những đứa trẻ tích cực tham gia vào những liệu pháp.
  3. Sự tham gia của cha mẹ. Một cách tiềm năng để nâng cao số giờ can thiệp là để cho bố mẹ tiếp tục thực hành ở nhà. Những nghiên cứu mới nhất ủng hộ ý tưởng rằng điều này có thể nâng cao những lợi ích của liệu pháp khoa học. Những hoạt động được dẫn dắt bởi bố mẹ cũng mở rộng những cơ hội cho liệu pháp vào trong những môi trường rộng hơn. Điều này có thể quan trọng cho việc giúp đỡ những trẻ em chuyển những kĩ năng từ một tình huống đến tình huống kế tiếp.
  4. Những mục tiêu được cá nhân hóa. Mỗi một đứa trẻ với chứng tự kỉ sẽ phản ứng tốt nhất với những chiến lược được thiết kế cho những nhu cầu và kĩ năng cá nhân của chúng. Một số trẻ em cần nhiều hơn sự nhấn mạnh vào kĩ năng giao tiếp. Một số khác cần sự giúp đỡ lớn hơn với sự tương tác xã hội hoặc những hành vi thách thức.
  5. Đem lại những sự can thiệp dựa trên những bằng chứng đến cho cộng đồng. Phát triển và nghiên cứu những lợi ích của những sự can thiệp sớm là chưa đủ. Chúng ta có nhiều việc phía trước để đưa những sự can thiệp có hiệu quả vào trong những cộng đồng của chúng ta. Chúng ta phải tăng cường những nỗ lực để đảm bảo rằng những chương trình này là sẵn sàng có cho tất cả những trẻ em với chứng tự kỉ.

Sau cùng, chúng tôi nhận ra rằng những sự can thiệp sớm về sự phát triển có ít khả năng được chi trả bởi bảo hiểm sức khỏe so với những liệu pháp hành vi như là phương pháp phân tích hành vi ứng dụng. Những ví dụ về một cách tiếp cận về sự phát triển trong những giai đoạn quan trọng trong sự phát triển sớm về tự kỉ như là sự bắt chước và những cử chỉ có ý nghĩa. Nhưng không có giới hạn nào giữa cách tiếp cận hành vi và cách tiếp cận sự phát triển. Đúng hơn, những sự can thiệp về sự phát triển có thể được xem như là những sự can thiệp hành vi thích ứng cho một nhóm tuổi nhỏ hơn đang phát triển. Đây là một vấn đề quan trọng, và là một vấn đề mà tổ chức Autism Speaks đã chỉ ra với nghiên cứu và sự ủng hộ tích cực để giúp đảm bảo rằng một vùng rộng hơn của những sự can thiệp có hiệu quả được chi trả bởi bảo hiểm nhà nước và bảo hiểm tư.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *