Những vitamin và các thức bổ sung khác có thể làm dịu đi những triệu chứng của trẻ tự kỷ?

Câu trả lời đến từ nhà tâm thần học thuộc khoa nhi Joseph Horrigan, phó giám đốc, dẫn đầu về nghiên cứu y khoa của tổ chức Autism Speaks.

Sự thiếu hụt vitamin và nước khoáng là phổ biến ở những người với hội chứng tự kỉ, và trong rất nhiều trường hợp, chúng có quan hệ với những thói quen ăn uống hạn chế thái quá.

Đây là điều có thể hiểu được vì hội chứng tự kỉ là phổ biến có liên hệ với những vấn đề về dạ dày và đường ruột và những vấn đề với các giác quan với những mùi vị và kết cấu thức ăn. Nó cũng có khả năng rằng sinh vật học ẩn dưới của chứng tự kỉ có thể gây ra những sự thiếu hụt trong sự tiêu hóa những thức ăn nhất định, mà có thể ảnh hưởng đến sự lấy vào vitamin. Ví dụ, một nghiên cứu gần đây ghi lại rằng một số trẻ em với chứng tự kỉ và những sự xáo trộn về dạ dày và đường ruột làm sút kém sự tiêu hóa carbohydrate. Sự phát triển bình thường và sức khỏe tốt phụ thuộc vào sự hấp thụ và chuyển hóa những vitamin và chất khoáng của cơ thể mà là một phần của một chế độ ăn tốt và đầy đủ.

Thêm vào đó, những nghiên cứu đã nhận biết một vài ví dụ của những sự thiếu hụt dinh dưỡng ảnh hưởng đến sự suy nghĩ và hành vi – ví dụ, khả năng để tập trung hoặc giữ cho mình lanh lợi ở trường. Ngoài ra, những sự thiếu hụt dinh dưỡng ví như những sự thiếu hụt bao gồm omega 3 acid béo có thể làm xấu đi những triệu chứng hành vi ví như tính cáu kỉnh và tính hiếu động thái quá. Nó hoàn toàn có khả năng rằng dùng các thức bổ sung có thể cải thiện những triệu chứng như vậy ở một số những cá nhân với chứng tự kỉ – đặc biệt nếu cá nhân đó có bằng chứng ở phòng thí nghiệm về mức độ thấp của những vitamin, chất khoáng hoặc những chất dinh dưỡng khác cần thiết.

Trong những năm gần đây, những nhà nghiên cứu đã nhìn sâu hơn vào việc tốt đến mức nào những vitamin, chất khoáng và những chất bổ sung dinh dưỡng đặc biệt làm giảm sự mãnh liệt của những triệu chứng tự kỉ cơ bản – có thể kể ra là những khó khăn trong giao tiếp, những thách thức xã hội và những hành vi lặp đi lặp lại.

Những kết quả của những nghiên cứu về khám và điều trị bệnh nhân này đã được trộn lẫn. Một nghiên cứu rộng gần đây kiểm tra sự ảnh hưởng của một thức bổ sung không cần ghi toa được gọi là Syndion ở 141 trẻ em và người lớn với chứng tự kỉ , so sánh với những ảnh hưởng của một loại thuốc trấn an. Những nhà nghiên cứu báo cáo rằng sản phẩm này đã nâng cao một cách hiệu quả những mức độ của vitamin và chất khoáng trong máu. Họ cũng cho thấy rằng nó không đem lại những tác dụng phụ đáng kể trong suốt 12 tuần nghiên cứu. Nghiên cứu này không chứng minh những sự cải thiện có ý nghĩa trong những triệu chứng tự kỉ theo như 3 trên 4 những công cụ đánh giá được sử dụng. Tuy nhiên, nó thực sự cho thấy những sự cải thiện khiêm tốn nhưng quan trọng được thống kê ở sự đo lường thứ 4 về mặt hiếu động thái quá, những cơn cáu kỉnh và ngôn ngữ dễ tiếp thu.

Khi dịch ra những sự có ý nghĩa của những kết quả này, những người đọc có thể ghi chú rằng 2 tác giả dẫn đầu cũng là những người phát triển của sản phẩm thương mại này được thử nghiệm. Mặc cho những sự giới hạn của nghiên cứu này, nó đưa ra một câu hỏi quan trọng là liệu những vitamin có thể có ích trong việc chỉ ra những triệu chứng cơ bản của chứng tự kỉ. Là quan trọng để tiếp tục ủng hộ nghiên cứu mà sẽ cung cấp cho bố mẹ và những cá nhân câu trả lời rõ ràng về giá trị của vitamin, chất khoáng và những thức bổ sung dinh dưỡng khác trong chứng tự kỉ. Nếu bạn lo lắng rằng bạn hoặc con bạn có thể có sự thiếu hụt dinh dưỡng, những thức bổ sung có thể là một sự lựa chọn tốt để cân nhắc.

Là quan trọng rằng bạn được bác sĩ của bạn tư vấn về những nhãn hiệu và liều lượng. Những thức bổ sung thay đổi trong chất lượng và hiệu lực, và một số có thể có những mức độ quá mức có hại của những vitamin, chất khoáng nhất định và những thành phần khác.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *