TÁC DỤNG PHỤ CỦA VIỆC BỔ SUNG OMEGA-3

Omega- 3 không phải là thuốc chữa bệnh, mà là thực phẩm chức năng. Bổ sung Omega-3 là cần thiết. Tuy nhiên, không nên tùy tiện dùng nó; đặc biệt, phụ huynh của trẻ mắc chứng ADHD, tự kỷ cần biết rõ thông tin, nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, và hơn thế cần biết những tác dụng phụ có thể bất ngờ xảy ra ở trẻ.

Tác dụng phụ của Omega-3

“Khó tiêu hoc nóng, hơi th có mùi, và tiêu chy là mt s trong nhng vn đ tiêu hóa ph biến có th xy ra do tác dng ph ca axit béo omega-3. Thường có th loi b được  bng cách gi bt kỳ sn phm du cá trong t lnh. Nhng  phn ng nghiêm trng cn được báo cáo cho nơi nhà cung cp dch v chăm sóc sc khe ngay lp tc bao gm lượng đường trong máu cao, du hiu chy máu, và các phn ng d ng.”

Omega-3 có phn ng ph ?

Axit béo omega-3 trong chế đ ăn ung bình thường  (có nghĩa là, thông qua thc phm) có l là không có tác dng ph đáng k. Tuy nhiên, mc dù gi là  sn phm “thiên nhiên”, b sung omega-3 có th gây ra vn đ. Đi vi hu hết mi người, nhng tác dng ph này ch là khó chu.

Tuy nhiên, các phn ng nghiêm trng có th, đc bit là khi dùng liu lượng cao,biết điu này là cn thiết đ có được mt s trong nhng li ích omega-3.

(Bài viết này bao gm nhiu, nhưng không phi tt c, nhng tác dng ph có th có ca axit béo omega-3 có th tho lun vi nhà cung cp dch v chăm sóc sc khe ca bn  v mt danh sách đy đ hơn v tác dng ph omega-3.)

Tác dng ph gây khó chu ca Omega-3

Nhiu omega-3 b sung axit béo là sn phm du cá, và có th gây ra tác dng ph tiêu hóa. Mt s người thy rng vic gi sn phm này trong t lnh s giúp gim rt nhiu nhng vn đ này. Nhng tác dng ph có th bao gm:

* Hơi th hôi * Mt dư v tanh * Chng nóng hay khó tiêu * Bun nôn * Tiêu chy.

Mt ngun nguyên liu ph biến ca omega-3 là trích ly t ht lanh và du ht lanh, có th gây ra nhng điu sau đây:

* Sưng phù * Xì hơi * Đau bng (đau d dày)* Tiêu chy hoc phân lng * Táo bón (nếu bn dùng nó mà không ung đ nước) * Khó tiêu hoc nóng * Bun nôn.

Tác dng ph nghiêm trng ca Omega-3  

Mt s tác dng ph vi axit béo omega-3, xy ra không thường xuyên, có kh năng nghiêm trng và cn được báo cáo cho nhà cung cp dch v chăm sóc sc khe ca bn. Nhng vn đ này có th cho thy bn nên ngưng dùng sn phm.

Chúng bao gm nhưng không gii hn:

Bt kỳ du hiu chy máu (v mt lý thuyết có th xy ra vi liu lượng cao ca acid béo omega-3), chng hn như:

  • D dàng b bm tím hoc chy máu
  • Phân đen như hc ín; có màu đ tươi máu trong phân, hoc ói ra máu (du hiu ca xut huyết tiêu hóa)

Các du hiu ca mt cơn đt qu xut huyết (chy máu trong não), chng hn như thay đi th lc hoc li nói, suy yếu hoc tê mt cánh tay hoc chân, hay đau đu nghiêm trng

Đường trong máu cao (tăng đường huyết), thường nhng người đã có bnh tiu đường

Du hiu ca mt phn ng d ng, chng hn như:

 Một phát ban không rõ nguyên nhân

  • Phát ban
  • Nga
  • Sưng không rõ nguyên nhân
  • Th khò khè
  • Khó th hoc khó nut.

Các omega-3 axit béo được tìm thy trong du cá cũng có th làm  tăng cholesterol LDL (“cholesterol xu”). Tt nhiên, tác dng ph nguy him có th xy ra nếu mt b sung du cá có cha kim loi nng hoc các cht đc khác, mt s trong đó có th gây ung thư (tăng nguy cơ ung thư). Đây là lý do ti sao điu quan trng là chn sn phm b sung có được đy đ đ tinh khiết và được kim nghim đc t.

Ý cui cùng

Nếu bn nghĩ rng bn đang gp phi phn ng ph do acid béo omega-3, xin vui lòng cho nhà cung cp dch v y tế ca quý v biết. Ngoài ra, hãy đ bác sĩ biết bn din biến mt cái gì đó “dường như không n”.  Cũng có th không liên quan đến b sung Omega-3, nhà cung cp dch v chăm sóc sc khe ca bn s có th đ chn đoán và điu tr các vn đề.

TrungNguyen & Ngọc Uyên đọc dịch và giới thiệu theo: “Omega-3 Side Effects”
http://heart-disease.emedtv.com/omega-3/omega-3-side-effects.html

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *