Tài liệu giáo dục giới tính cho trẻ tự kỷ lớn

Tổng quan về Tài liệu này; gồm 3 phần chính

Thông tin cơ bản: Gồm các thông tin về các hướng dẫn hiện hành việc giáo dục  sức khỏe giới tính và các mối quan hệ, thông tin về các nghiên cứu hiện có đối với nhu cầu sức khỏe tình dục  của trẻ tự kỷ lớn.

Các hoạt động: Các hoạt động này được chia thành 9 chủ đề dưới đây cùng với hướng dẫn về cách tổ chức các hoạt động này:

 • Phần 1: Giữ vệ sinh thân thể
 • Phần 2: Sự thay đổi và phát triển
 • Phần 3: Các cơ quan trong cơ thể
 • Phần 4: Các mối quan hệ
 • Phần 5: Tự vệ
 • Phần 6: Những nơi có thể không mặc quần áo
 • Phần 7: Những va chạm hợp lý
 • Phần 8: Hoạt động tình dục
 • Phần 9: Việc ra quyết định và các yếu tố ảnh hưởng

Đối với từng chủ đề trên, phần này được trình bày chi tiết thông qua các hoạt động tương tác với học viên, ví dụ như:

 • Mục tiêu của hoạt động.
 • Các dụng cụ cần chuẩn bị (giấy, kéo cắt, v.v).
 • Định hướng thảo luận (các gợi ý về phương án trả lời chẳng hạn).
 • Hình ảnh, các sơ đồ minh họa.

Danh sách các nguồn tài liệu và những địa chỉ liên lạc hữu ích

Ở đây, chúng tôi sẽ trích dịch phần về các hoạt động (phần 2).

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *