Tại sao lại có sự chậm trễ trong việc chẩn đoán hội chứng Asperger?

Đứa con trai 8 tuổi của tôi vừa được chẩn đoán bị hội chứng Asperger. Làm thế nào có thể mất thời gian lâu đến như vậy để chúng tôi nhận ra?

Câu trả lời đến từ Lauren Elder, Tiến sĩ, trợ lí giám đốc về khoa học phổ biến kiến thức của tổ chức Autism Speaks.

Đó là điều phổ biến cho hội chứng Asperger/tự kỉ chức năng cao để được chẩn đoán muộn hơn nhiều so với nhiều các dạng dữ dội khác của tự kỉ. Trong một báo cáo CDC 2008, tuổi trung bình của chẩn đoán Asperger là 6 tuổi. Một nghiên cứu ở nước Anh 2007 báo cáo sự chậm trễ hơn trong chẩn đoán Asperger – trung bình vào khoảng tuổi thứ 11.

Những đứa trẻ với hội chứng Asperger rõ ràng rơi vào tình trạng chức năng cao của sự rối loạn tự kỉ. Bằng định nghĩa, chúng không có sự chậm trễ trong ngôn ngữ hoặc trí tuệ. Chúng có thể thiếu loại hành vi sớm – ví dụ như không bi bô tập nói – mà thường đánh dấu nhiều hơn những dạng dữ dội của tự kỉ ở những đứa bé chỉ mới biết đi. Một cách rõ ràng, điều này làm cho sự nhận biết và chẩn đoán khó khăn hơn.

Ví dụ, một nghiên cứu tìm thấy rằng những đứa trẻ với hội chứng tự kỉ và không có sự chậm trễ quan trọng trong ngôn ngữ được chẩn đoán trung bình 1 năm sau những đứa trẻ với sự chậm trễ rõ ràng trong ngôn ngữ. Một nghiên cứu khác tìm thấy rằng những đứa trẻ với hội chứng tự kỉ và thông thường hoặc mạnh hơn về khả năng trí tuệ được chẩn đoán muộn hơn đáng kể so với những đứa trẻ có khó khăn về khả năng học tập.

Dấu hiệu phân biệt của hội chứng Asperger là khó khăn với sự tương tác xã hội. Một cách tự nhiên, điều này không rõ ràng ở những tuổi còn trẻ khi mà những sự sắp đặt xã hội là đơn giản. Hãy nghĩ về cách mà những đứa trẻ chưa đi học chơi cùng nhau – nói, chạy xung quanh giả như những siêu anh hùng. Bây giờ hãy cân nhắc một nhóm của những đứa trẻ 8 tuổi – hay những thanh thiếu niên! Khi mà nguyên tắc của hành vi xã hội trở nên phức tạp, vấn đề với sự tương tác xã hội trở nên rõ ràng hơn.

Có một khó khăn khác vốn có trong chẩn đoán hội chứng Asperger. Rất nhiều những trẻ em này tốt hơn ở khả năng tương tác với người lớn – bao gồm những bác sĩ và những người cố vấn ở trường học. Để nhận biết những khó khăn xã hội của những đứa trẻ này, một người có thể cần theo dõi cách mà chúng tương tác với những đứa trẻ cùng tuổi.

Tin tốt lành là chúng tôi đã trở nên tốt hơn ở việc nhận biết và giúp đỡ trẻ em với chức năng cao của chứng tự kỉ. Ở đây với tổ chức Autism Speaks, chúng tôi đang làm việc chăm chỉ để giảm tuổi trung bình để chẩn đoán và cải thiện cơ hội tiếp cận với sự can thiệp sớm cho tất cả trẻ em bị ảnh hưởng bởi chứng tự kỉ. Chúng tôi gọi sáng kiến này là “Move the Needle” và hi vọng bạn sẽ theo đường link để biết thêm về nó.

Bây giờ con bạn đã có sự chẩn đoán, bạn có thể giành lợi thế của các liệu pháp mà có thể giúp con bạn cải thiện những kĩ năng của nó. Để biết thêm, tôi xin giới thiệu Bộ công cụ tự kỉ chức năng cao và hội chứng Asperger của tổ chức Autism Speaks và site này về “hội chứng Asperger.”

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *