TỐ CHẤT NHẬN BIẾT GƯƠNG MẶT Ở TRẺ TỰ KỶ

Can thiệp sớm là một cụm từ thường được dùng một cách không rõ ý nghĩa, câu hỏi can thiệp sớm là gì , can thiệp sớm để làm gì, vì sao phải là can thiệp sớm …(?) Người ta nói nhiều về những liệu pháp để can thiệp. Tuy nhiên, không phải ai cũng nhấn mạnh được điểm mấu chốt và mục tiêu cụ thể can thiệp sớm cho từng cá nhân trẻ tự kỷ ?!

Bài viết sau đây là s chia s mt góc nhìn khá sâu sc vào vn đ, tôi cho rng đây là điu rt nhiu ph huynh cn biết

Can thip sm và tính-do ca não tr t k.

T k là khiếm khuyết có liên quan đến não b, các du hiu bc l  rt sm trong cuc sng. Mt vn đ giúp cho s phát trin ca tr là quy trình nhn biết khuôn mt.

Theo phát hin ca Dawson (*) và các đng nghip,  mt đa con 3 tui mc chng t k không cho thy  tim năng liên kết gia các s kin (ERPs- event-related potentials) nhm phân bit được nhng hình nh người m ca chúng so vi khuôn mt người xa l.

ERP- hot đng đ phân bit gia gương mt quen thuc và không quen thuc bình  thường xut hin sau 6 tháng tui. Điu đó cho thy du hiu sm ca ri lon chc năng não b tr t k. 

N170 : vùng màu xanh.

McPartland và các đng nghip đã phát hin ra rng thành phn c th ERP (‘N170’) là yếu t không đin hình nhng người ln tui mc chng t k. N170 có đc trưng rng hơn khi – đi mt so vi khi không phi đi mt, và ni tri trên bán cu não phi. Cá nhân b t k, vùng N170 m rng hơn cho tri thc  hơn là cho nhn din và phân phi song phương.

Yếu t sinh hc và kinh nghim đóng góp vào s phát trin h thng x lý đ nhn din. Các tr sơ sinh có kh năng nhn biết nhng gương mt.  T cht sm biết nhn ra khuôn mt được cho là nh vào h thng dưới v não, thay bng mt h thng v não da vào – tri nghim.

H thn kinh chuyên bit phát trin đ nhn biết khuôn mt có th ph thuc vào tri nghim(tiếp xúc) vi các khuôn mt trong thi kỳ biu l cm xúc đu đi. Do tr t k không nhìn vào mt, có th chúng không có được nhng k năng cn thiết giúp cho h thng x lý nhn biết khuôn mt được phát trin bình thường.

Can thip sm nhm nâng cao – s chú ý mang tính xã hi – làm tác đng đến nhng thay đi  hot đng ca não, như được mô t trong ERPs đ kích thích chc năng nhn din khuôn mt, vi nhng tr em này ci thin mnh m tính xã hi cho thy rõ hot đng ca não tr nên bình thường hơn.

Click xem bài có liên quan >>> Tính dẻo của não (Brain plasticity) là gì ? <<<

TrungNguyen đọc dịch & tổng hợp , theo trích dẫn Novartis Foundation symposium 2003;251():266-74; discussion 274-80, 281-97. “Early intervention and brain plasticity in autism”.Geraldine Dawson; Kathleen Zanolli 2003:
(*) Geraldine Dawson, Ph D, became Autism Speaks’ first chief science officer in January of 2008. Lúc 12:11

NGUỒN: BLOG TRUNGNGUYEN

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *