TỰ KỶ Ở THÁI LAN – NHỮNG HỖ TRỢ TỪ CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Thêm một cái nhìn ra vấn đề tự kỷ trên thế giới. Cám ơn Hà Dương sưu tầm và lược dịch

Theo Luật Người Khuyết Tật B.E. 2551 (2008) ,người khuyết tật có thể nhận dịch vụ miễn phí giáo dục và các nguồn lực khác cho các cấp và cải thiện hệ thống giáo dục Thái Lan để nâng cao chất lượng cuộc sống và độc lập của cuộc sống của người khuyết tật thông qua các chương trình trao quyền.
Chính phủ Thái Lan cũng hỗ trợ chính trong hệ thống giáo dục cho người khuyết tật đăng ký bao gồm bệnh tự kỷ, bao gồm:

Miễn phí giáo dục cho trẻ khuyết tật và bệnh tự kỷ, kể từ can thiệp sớm, giáo dục tiểu học, giáo dục trung học, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học (15 năm)

Quyền được lựa chọn phương pháp dịch vụ bao gồm từ giáo dục chính quy, giáo dục không chính quy và giáo dục thay thế. Ví dụ, cha mẹ có thể thiết lập, Nhà trường hay Trung tâm học tập cho trẻ tự kỷ.

Trong văn bản pháp luật, tự kỷ được nêu hẳn tên trong 1 nhóm trong phân dạng khuyết tật:

 1. khiếm thị
  2. Khiếm thính hoặc kém giao tiếp
  3. Suy giảm khả năng vận động thể chất
  4. Suy giảm khả năng tâm thần hoặc hành vi hoặc tự kỷ
  5. Suy giảm khả năng trí tuệ
  6. Suy giảm khả năng học tập

Về nguyên tắc, tự kỷ đã được định nghĩa như là một rối loạn phát triển thần kinh được thể hiện qua khó khăn tương tác xã hội và kỹ năng giao tiếp kém, với các hành vi hạn chế và lặp đi lặp lại. Những dấu hiệu này thường được tìm thấy trước ba năm tuổi, trong đó có Hội chứng Asperger (AS). Trẻ phát triển bình thường trong thời gian 12-18 tháng và sau đó bắt đầu mất các kỹ năng xã hội và truyền thông. Khả năng bắt chước biến mất. Thường có kỹ năng ngôn ngữ biểu cảm nghèo, trong đó có biểu cảm khuôn mặt, biểu hiện và cử chỉ. Các trẻ em tự kỷ không phát triển mối quan hệ tương tác bình thường với người khác.
Điều trị sớm cho ASD ở Thái Lan gồm chương trình y tế với sự tham gia của gia đình, và sau đó đi với giáo dục chuyên sâu, giáo dục cơ bản hoặc thay thế, tiền dạy nghề, các chương trình dạy nghề và giáo dục cao hơn.

Hà Dương, theo nguồn: http://www.autisticthai.org/Thailand_AU_Situation_Revised_2%5B1%5D.pdf.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *