TỰ KỶ VÀ BÀI HỌC TRONG LỊCH SỬ

Có nhiều điều tuy không đơn giản bủa vây quanh một chứng bệnh rất phức tạp – TỰ KỶ. Dù cách gọi tên như thế nào đi chăng nữa, “hội chứng” hay “bệnh” Tự kỷ, thì trong con người của một đứa trẻ vẫn mang “chứng + bệnh”.

So vi mô t ban đu ca Dr. Leo Kanner vào năm 1943, trong bài báo “Autistic Disturbances of Affective Contact”  trên Tp chí thn kinh tr em_ Đi hc John Hopkins ; ông mô t hành vi ca 11 tr. Cho đến nay t k đã tăng nhiu con s và hiu biết v nó đã rõ rt hơn, khác đi nhiu so vi trước kia.

Ly mc thi gian 10 năm gn đây có nhiu nghiên cu qui mô ln, nh,… cũng không ít nhng nghiên cu tào lao thường là thuc dng nh l ca vài người (Self-study). Tuy nhiên, thái đ thn trng trong ngôn t ca các nhà khoa hc nói chung thường là : “tôi cho rng”, “tôi nghĩ rng”, “có l, có th “,… vi mi điu chưa chc chn.

nước ta có bao nhiêu công trình nghiên cu đáng k v chng AUTISM ?

Tuy nhiên không vì thế hoc vì mt lý do nào đó, tm “chuyên gia”, và tm cao hơn na c mt ngành tâm lý ca chúng ta, dù được xem là non tr so vi thế gii, cũng không th cho mình _quyn khng đnh bt kỳ mt điu gì đó trong tình trng mù m và khó hiu. Không th đ li vì thiếu thông tin.

Lch s đã nhc  đến  mt cái tên Bruno Bettelheim tóm tt như sau :

Ảnh  Bruno Bettelheim (theo Inside the Fortress)

“Tht không may, hiu biết v AUTISM đã tr nên ti t  (took a turn) hơn dưới s lãnh đo ca Bruno Bettelheim. Dr. Bettelheim còn là mt người viết s v ngh thut sinh ra Áo sau này tr thành giám đc ca trường Orthogenic liên kết vi Đi hc Chicago, mt nơi điu tr cho tr em b xáo trn cm xúc .

Theo tác gi Richard Pollack viết năm 1997 v tiu s ca Bettelheim, s sáng to ca Dr. Bruno Bettelheim là điu công kích vào uy tín ca chính mình… Đó là,  lý thuyết ca Bettelheim (Bettelheim’s theory) cho rng nguyên nhân làm tr em b mc chng t k  là do lnh lùng và  xa cách tình cm  ca nhng  bà m , nhng ph n mà ông gi là ‘nhng bà m t lnh'(refrigerator mothers) .

Thay vì nhìn thy t k là tình trng liên quan đến thn kinh, Bettelheim đ li cho các bà m có tình cm xa lánh là nguyên nhân ca t k, mt s kỳ th đã hoàn toàn không d xua tan. Chúng tôi đã nghe nói nhiu bc cha m t trách mình đã làm gì  hoc  không làm mt cái gì đó trong mt s giai đon quan trng trong tiến trình phát trin ca con mình.

May mn thay, nh hưởng s đ li cho cha m theo thuyết ca Bettelheim gp phi mt s khi đu tht bi nghiêm trng vào  gia nhng năm 1960.” (1)

Có th chúng ta có nhng phát hin mi hoc “kế tha” lý thuyết ca Bruno, có th là nhng ghi nhn s kin ging như ông … Tuy nhiên, do cách nêu ra vn đ thiếu thn trng cn thiết, làm cho  người ta không th không hiu nhm vì đây là điu  đã được chng minh là sai lm đã tn ti trong lch s hơn na thế k!

[…] Bnh ca con nhà giàu (2)

Chuyên gia tâm lý Ngô Xuân Đip – Khoa Tâm lý BV Nhi Đng 2 cho biết, nhiu nước gi bnh t k là bnh ca con nhà giàu vì phn ln tr mc bnh này đu sinh ra trong nhng gia đình khá gi, giàu có.

Ghi nhn thc tế ti Khoa Tâm lý BV Nhi Đng 2, bác sĩ trưởng khoa Thái Thanh Thy cũng nhn xét, phn ln tr mc bnh t k đến đây điu tr đu sinh ra trong nhng gia đình khá gi, cha m luôn bn rn vi công vic làm ăn, bnh nhân TP.HCM đông hơn các tnh.

Yếu t nguy cơ ca căn bnh này, theo nhiu chuyên gia, là cha m bn rn vi công vic đã tách con ra quá sm; trong thi gian mang thai 3 tháng đu bà m b nhim virus hoc do di truyn. V mt phân tâm hc, tách tr quá sm ra khi hơi m ca m s làm tr ht hng, mt phương hướng, tr dn dn t cô lp.[…]

Tham kho:

(1) A very brief history of Autism    http://www.bestbehaviour.ca/briefhistory.htm 

(2) Ngun trích t trang v Y khoa  http://www.ykhoanet.com/…ong/nhikhoa/03091633.htm

Nguồn: blog TrungNguyen

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *