VẤN ĐỀ GIẤC NGỦ CỦA TRẺ MẮC CHỨNG TỰ KỶ

Rối loạn giấc ngủ thậm chí có thể là điều phổ biến hơn ở trẻ em mắc chứng tự kỷ. Các nhà nghiên cứu ước tính có 40% ~ 80% trẻ mắc chứng tự kỷ khó ngủ.

Trong vài tháng đu đi, tr sơ sinh d đi vào mt chu kỳ bình thường ca gic ng và s tnh táo. Chúng dn dn gim s ln ng ngn vào ban ngày và bt đu ng thi gian dài hơn vào ban đêm. Tuy nhiên, mt s tr em tiếp tc gp khó khăn đi vào gic ng hoc khi ng qua đêm, và các vn đ có th tn ti lâu đến sau thi kỳ tr bt đu hc.

Ri lon gic ng thm chí có th  là điu ph biến hơn tr em mc chng t k. Các nhà nghiên cu ước tính có 40% ~ 80% tr mc chng t k khó ng. Các vn đ ln v gic ng nơi nhng tr em này bao gm:

 • Khó ng
 • Thói quen ng không phù hp
 • Bn chn hay cht lượng gic ng kém
 • Thc dy sm

Thiếu mt gic ng ngon có th không ch  nh hưởng đến tr, mà vi tt c mi người trong gia đình ca tr. Nếu bn không chp mt t đêm này qua đêm khác, thc dy vi con ca bn, có mt s các can thip trong li sng và h tr gic ng có th giúp ích.

Nguyên nhân gây ri lon gic ng tr em mc chng t k?

Các nhà nghiên cu không biết chc chn lý do vì sao vi tr t k có vn đ vi gic ng, nhưng h có mt s gi thuyết.

Đu tiên là các tín hiu xã hi. Mi người đu biết thi gian, khi đó,  đ đi ng vào ban đêm nh các chu kỳ bình thường ca ánh sáng và bóng ti, và nhp sinh hc ca cơ th. Nhưng h cũng biết s dng tín hiu xã hi. Ví d, tr có th nhìn thy anh, ch, em rut trong nhà đã sn sàng lên  giường. Tr t k do thường xuyên gp khó khăn trong vic giao tiếp, có th hiu sai hoc không hiu được nhng tín hiu này.

Mt gi thuyết khác liên quan ti hormone melatonin, cht thường giúp điu chnh chu kỳ ng-thc. Đ  sn sinh melatonin, cơ th cn mt th acid amin được gi là tryptophan, nghiên cu đã tìm thy có mc đ cao hơn hoc thp hơn bình thường nơi tr mc chng t k. Thông thường, mc đ melatonin tăng đ đáp ng khi bóng ti (vào ban đêm) và h xung trong sut thi gian vi ánh sáng ban ngày. Các nghiên cu đã ch ra mt s tr em mc chng t k  melatonin không phát sinh vào thi đim chính xác trong ngày. Thay vào đó, nhng tr này có hàm lượng melatonin nhiu, theo các cp đ,  lúc  ban ngày và thp vào ban đêm.

Mt lý do khác, tr t k có th gp khó khăn khi đi vào gic ng hoc thc gia đêm có th là quá  nhy cm  vi các kích thích bên ngoài, chng hn như được s vào hoc do âm thanh. Trong khi hu hết tr em tiếp tc gic ng ngon khi có tiếng m ca chúng m cánh ca phòng ng hoc tiếng chui rúc vào chăn, mt đa tr mc chng t k có th b làm thc dy đt ngt.

Lo âu là mt trng thái có th nh hưởng bt li  đến gic ng. Tr em mc chng t k được test có xu hướng ” tính bn chn ” cao hơn so vi các tr em khác.

Vn đ v gic ng có tác đng thế nào?

Không có được mt gic ng ngon có th có mt tác đng nghiêm trng đến cuc sng ca mt đa tr và sc khe tng th. Nghiên cu cho thy rng, tr t k, có mt kết ni gia thiếu ng và các đc đim sau:

 • Hay gây g
 • Trm cm
 • Hiếu đng thái quá
 • Các vn đ v hành vi tăng nng
 • Khó chịu
 • Hc tp và nhn thc sút kém

Tuy nhiên, con ca bn không phi là người  b nh hưởng duy nht . Nếu tr không ng được, bn cũng khó có th có cơ hi nào tt. Mt nghiên cu cho thy rng cha m ca tr t k ng ít hơn, có cht lượng gic ng kém hơn, và thường thc dy sm hơn cha m ca các tr không mc chng t k.

Làm thế nào đ biết liu con tôi có mt ri lon gic ng?

Mi tr em đu cn mt gi gic hơi khác nhau khi ng. Nói chung, đây là s gi tr em ng đúng yêu cu, theo đ tui:

 • 1-3 t : 12-14 gi ng mi ngày
 • 3-6 t : 10-12 gi ng mi ngày
 • 7-12 t : 10-11 gi ng mi ngày

Nếu con ca bn thường xuyên khó ng hoc thc dy nhiu ln trong đêm, đó có th là mt du hiu ca mt vn đ / gic ng. Đ biết chc chn, nên đến vi bác sĩ nhi khoa ca con quý v. Bác sĩ có th gii thiu bn đến mt bác sĩ chuyên nhi / gic ng.

Điu đó, có th là_ bn ghi nht ký gic ng trong mt tun đ theo dõi khi con bn đang ng. Có th trao đi nht ký này vi bác sĩ ca con quý v và các chuyên gia bt kỳ liên quan đến vic điu tr.

Làm thế nào tôi có th giúp con tôi ng ngon hơn

Thuc ng ch nên được s dng như mt phương sách cui cùng vi tr em. Có mt s điu chnh li sng và h tr gic ng t nhiên có th ci thin thi gian  và cht lượng gic ng tr em mc chng t k:

 • Tránh các cht kích thích/con ca bn như caffeine và đường trước khi đi ng(*)
 • Thiết lp mt thói quen ban đêm: cho tr tm, đc mt câu chuyn, và cho đa tr ng vào cùng mt thi đim mi đêm.
 • Tr giúp tr thư giãn trước khi đi ng bng cách đc mt cun sách, massage nh nhàng sau lưng, hoc bt nhc nh. Tránh truyn hình, trò chơi video, và các hot đng kích thích khác trước khi đi ng.
 • Vào ban đêm, đ tránh phin nhiu đến cm giác hãy đt màn ca dày trên ca s ca con quý v đ ngăn chn ánh sáng, đt thm dày, và chc chn rng các cánh ca không lung lay.
 • Hãy hi bác sĩ nhi khoa ca bn v vic cho tr ca bn ung melatonin,  ch cn trước khi đi ng. B sung này thường được s dng như là mt tr giúp gic ng đ giúp người ng khi đi máy bay. Nó có th giúp bình thường hóa các chu kỳ ng-thc tr em mc chng t k, nhng người đã có vn đ gic ng, và nghiên cu được thc hin cho đến nay thy rng nó an toàn và hiu qu.

Hãy th liu pháp phơi nng sáng. Cho tr tiếp xúc (phơi nng) vi các giai đon ca ánh nng sáng vào bui sáng có th giúp điu chnh vic sn sinh melatonin ca cơ th chúng.

(*) Cho trẻ uống sữa là một vấn đề cần chú ý, tôi sẽ đề cập trong bài viết khác.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *